no image

品牌故事Brand Story

      平時有養生、就能少生病找醫生,為此、具有20多年臨床經驗的陳博士中西醫師、成立「臻品植萃」,揉合東西方頂級花草精華、醫師專業黃金比例,製成養生茶與植萃皂,提供閣下平時養生與健康,也期待與您分享臻品植萃的品牌理念:源自醫學博士的養生/From the Doctor’s Care。......by 品牌創辦人中西醫學博士醫師陳勇利

 

 

 

臻品植萃品牌體驗館預計於2018年底 新開幕

                                                                     店長 張凱婷20181113